Egzaminy PTG

Egzaminy PTG

Przy Wielkopolskim Klubie Przodowników Turystyki Górskiej PTTK im. Kazimierza Kantaka działa Wielkopolska Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem lub rozszerzeniem uprawnień prosimy o kontakt wkptg.poznan@gmail.com

Termin najbliższego egzaminu zamieszczony jest w ogłoszeniach oraz w kalendarzu klubowym.

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@up.poznan.pl, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE

Jerzy Świgoń

Egzamin PTG - 23.11.2023

Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej, 23 listopada 2023 roku, do egzaminu  przodownickiego przystąpił jeden kandydat: z O/PTTK H.CEGIELSKI.  Uzyskał rozszerzenie uprawnień na Góry Świętokrzyskie. 


Przewodniczący WKE

Jerzy Świgoń

Egzamin PTG - 28.03.2023

Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej, 28 marca 2023 roku, do egzaminu  przodownickiego przystąpiły trzy osoby: z O/PTTK Konin, z O/PTTK Gniezno oraz z O/PTTK Gorzów Wlkp.  Uzyskano dwa rozszerzenia uprawnień na Beskidy Wschodnie i Sudety oraz jedno nadanie uprawnień na Sudety. 


Przewodniczący WKE

Jerzy Świgoń

Egzamin PTG - 27.11.2022

Podczas jesiennej sesji egzaminacyjnej, 27 listopada 2022 roku, do egzaminu  przodownickiego przystąpiło dwóch kandydatów:
z O/PTTK Wągrowiec oraz z O/PTTK Swarzędz. Uzyskano rozszerzenie uprawnień na Beskidy Wschodnie i Beskidy Zachodnie. 


Przewodniczący WKE

Jerzy Świgoń

Egzamin PTG - 31.03.2022

Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej, 31 marca 2022 roku, do egzaminu  przodownickiego przystąpił jeden kandydat z Warszawy.  Wykazał się znajomością grupy górskiej  Beskidów Zachodnich. 


Przewodniczący WKE

Jerzy Świgoń