Egzaminy PTG

Egzaminy PTG

Przy Wielkopolskim Klubie Przodowników Turystyki Górskiej PTTK im. Kazimierza Kantaka działa Wielkopolska Komisja Egzaminacyjna ds. PTG PTTK.

Osoby zainteresowane uzyskaniem lub rozszerzeniem uprawnień prosimy o kontakt wkptg.poznan@gmail.com.

Termin najbliższego egzaminu zamieszczony jest w ogłoszeniach oraz w kalendarzu klubowym.

Wnioski o mianowanie przodownikiem lub o rozszerzenie uprawnień przodownika na formularzu dostępnym na stronie internetowej KTG ZG PTTK (wydruk dwustronny!) należy dostarczyć do RKE najpóźniej 10 dni przed terminem egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

  • spis wycieczek, rajdów i imprez, w których kandydat uczestniczył lub je prowadził (zgodnie z punktem 12 wniosku);

  • opinię macierzystej jednostki PTTK (zgodnie z punktem 15 wniosku).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Sposób dostarczenia dokumentacji: najlepiej korespondencyjnie bezpośrednio do Przewodniczącego RKE po uprzednim uzgodnieniu (Jerzy Świgoń, jerzy.swigon@up.poznan.pl, tel. kom. 501 802 124).

Przewodniczący RKE

Jerzy Świgoń

Egzamin PTG - 31.03.2022

Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej, 31 marca 2022 roku, do egzaminu przodownickiego przystąpił jeden kandydat, z Warszawy. Wykazał się znajomością grupy górskiej Beskidów Zachodnich.


Przewodniczący WKE

Jerzy Świgoń